Skip to content

1877 Unec – Franc Jager, duhovnik in čebelar, je obiskoval šolo na Uncu

12. 07. 2017


V šolskem zapisniku enorazredne ljudske šole na Uncu od šolskega leta 1876 do 1879 je navedeno, da šolski okraj obsega vasi Unec (89 hišnih številk), Ivanje selo (39), Slivce (12) in Železnico (11 čuvajnic).

Franc Jager, rojen 2. 4. 1869 (na Vrhniki), je bil najstarejši od osmih otrok, je vstopil v šolo na Uncu 15. 9. 1875. Njegov oče Andrej je bil železniški čuvaj v čuvajnici nad Ivanjim selom, mati pa Katarina roj. Primožič. 30. 7. 1879 je Franc Jager zapustil šolo na Uncu in vstopil v ljubljansko gimnazijo.

Pa si poglejmo še nekaj podatkov o Francu Jagru (1869-1941), povzetih po Slovenskem biografskem leksikonu, Slovenskem čebelarju (2/2011; 10/2004; 2/2015) in Slovenskem narodu 5. avgust 1925.

Franc Jager je bil duhovnik in priznan čebelarski strokovnjak v ZDA v prvi polovici dvajsetega stoletja. Le spotoma naj omenim, da je bil njegov dve leti mlajši brat Janez znan arhitekt, ki ga ob Plečniku in Fabianiju uvrščajo v vrh slovenske arhitekture. Pa o njem kdaj drugič. Povrnimo se k Francu Jagru. Za čebelarstvo se je gotovo navdušil že v šoli na Uncu, kjer je bil takratni nadučitelj Ivan Poženel zagnan in znan čebelar.

Po odhodu z Unca je šolanje uspešno nadaljeval na gimnaziji v Ljubljani, vendar je ob tem boleče občutil zapostavljanje Slovencev in slovenščine. Dva meseca pred končnimi izpiti se je vnel spor med profesorjem – zagrizenim nemškutarjem – in večino dijakov v razredu. Seveda je pravico delil nemškutar, zato je bilo več dijakov iz vrst zavednih Slovencev, med njimi tudi Jager, izključenih iz šole. To je bil seveda hud udarec za številno in revno družino železniškega čuvaja (Rustja, Slovenski čebelar 10/2004). To mu je onemogočilo nadaljnje šolanje in njegovo izobraževanje je viselo na nitki.

Ravno takrat pa je misijonar Janez Metod Solnce iskal slovenske fante za študij bogoslovja v Združenih državah Amerike. To priliko je izkoristil Franc Jager in 6. februarja 1887 z misijonarjem zapustil Evropo in 1. aprila 1887 pripotoval v New York. Bogoslovje je študiral v St. Paulu v državi Minnesota, kot kaplan in duhovnik je deloval v več službah, dokler ni bil leta 1898 premeščen v cerkev sv. Elizabete v Minneapolis, kjer je ostal 10 let in prav tu je pričel čebelariti, vendar je imel težave s prebivalci, ki so se bali čebel (Papež, Slovenski čebelar 2/2011). Leta 1908 se je preselil v župnijo sv. Bonifacij, kjer je po načrtih brata arhitekta zgradil župnišče, dvorano, šolo ter prenovil cerkev. Poleg tega je osnoval čebelarstvo s stotimi panji in osnoval velik sadovnjak. Imel je 5,7 ha veliko kmetijo, na kateri je prideloval skoraj vse, kar je potreboval.

Leta 1913 ga je Svet državne univerze v Minneapolisu izvolil za prvega profesorja čebelarstva. Kot profesor je imel več možnosti za razvoj čebelarske stroke, za organizacijo čebelarskega raziskovalnega dela, za čebelarsko podjetništvo. Pozneje je postal predstojnik oddelka za čebelarstvo, vodja kmetijske poskusne postaje in svetovalec na kmetijskem ministrstvu. Kot gostujoči profesor je predaval tudi na univerzi v Regini v Kanadi. Ves čas je predaval, vodil tečaje in spodbujal državljane k čebelarjenju, češ da to omogoča tako dobiček kot tudi zadovoljstvo.

Leta 1917 ga je ameriška zvezna vlada kot predstavnika ameriškega Rdečega križa napotila na solunsko fronto, dobil je čin majorja v ameriški armadi.

Leta 1919 se je vrnil v župnijo sv. Bonifacij, kjer je opravljal pastoralno delo, se ukvarjal s čebelarstvom in s pomočjo brata arhitekta (ki je v ZDA prispel leta 1902) gradil tudi cerkve.

Ukvarjal se je tudi s selekcijo čebel, leta 1924 je po vsej Minnesoti razposlal okrog 700 matic. Pripravljal je tudi izobraževalne radijske oddaje o čebelarstvu.

Zadnja leta je Franc Jager zime skupaj s čebelami preživljal v kraju Alexandria v toplejši Lousiani na jugu ZDA, kjer je 30. januarja 1941 umrl.

Na sliki je stran iz šolskega zapisnika za šolsko leto 1877/78, ko je Franc Jager obiskoval tretji razred.

Ko pogledamo v zapisnik vidimo, da ima le del učencev ocene iz nemškega jezika. Sodim, da je bilo takrat učenje nemščine prepuščeno učencem, oziroma staršem.

Ocene so bile takrat naslednje:

● Nravnost: p.l. = popolnoma lepa; l. = lepa; m.l. = manj lepa.

● Šolske ocene: p.d. = prav dobro; d. = dobro; sr. = srednje; n.z. = nezadostno.

Predmeti, ki so bili ocenjevani so naslednji:

 • Nravnost
 • Veroznanstvo
 • Slovenski jezik:
 • Branje
 • Slovnica
 • Pravopisje
 • Spisje
 • Nemški jezik:
 • Branje
 • Slovnica
 • Pravopisje
 • Spisje
 • Številjenje
 • Prirodoznanstvo
 • Zemljepisje in zgodovina
 • Pisanje
 • Oblikoslovje in risanje
 • Petje
 • Telesna vadba
 • Ženska ročna dela
Ocenjevanje je bilo opravljeno štirikrat v šolskem letu. Ocene Franca Jagra so kar lepe, le pri nemškem jeziku in občasno pri zemljepisju in zgodovini ter petju so bile malo slabše.

Viri:

 • Slovenski čebelar v Ameriki, Slovenski narod, 5. avgust 1925.
 • Karel Rustja, Drobci o čebelarstvu in železnici, Slovenski čebelar 10/2004.
 • Marjan Papež, Franc Jager – duhovnik in priznani čebelarski strokovnjak v ZDA v prvi polovici 20. stoletja, Slovenski čebelar 2/2011.
 • Andrej Šalehar, Slovenske čebelarske knjige in tiski do leta 1945 ter čebelarska knjižnica Franca Jagra, Slovenski čebelar 2/2015.
 • Jager Francis (1869-1941) Slovenski biografski leksikon – spletna stran

Kraj: Unec
Datum: 1877/78
Avtor: –
Zbirka: Franc Perko
Skenirano: 25. 5. 2017
Oblika: kopija dokumenta Zgodovinski arhiv Ljubljana

Dodajte komentar

%d bloggers like this: