Skip to content

1983 Rakek – Košnja v Cvirglovem lazu

5. 06. 2019

Poleti 1983, Cvirglov laz. Veselo razpoloženi lovci Lovske družine Rakek so se po uspešno opravljeni košnji, preden so se lotili sušenja sena za zimsko prehrano divjadi, postavili pred fotografski objektiv.

Od leve:

  • sedita Žalec Jože in
  • Albert, sin Marjana Brzka.

Stojijo:

  • Marjan Brzek,
  • Volbenk Demšar, ki je s harmoniko poskrbel za boljše delovno vzdušje,
  • Mirko Ivančič,
  • Lado Milavec in
  • Tine Bombač.

Do začetka druge svetovne vojne so imela veleposestva na svojem zemljišču tudi lastni lov, ostale lovne površine pa so lahko lovska društva zakupila. Tako so ljubitelji lova Rakeka in okolice poleti leta 1921 ustanovili Lovski klub “Srnjak” Rakek, da so se lahko podali na licitacijo za lovišče na Okrajno glavarstvo v Logatec. In uspeli. Sedanja Lovska družina Rakek pa je bila, kot vse druge na Notranjskem, ustanovljena po koncu druge svetovne vojne, septembra 1946, prvi starešina pa je bil Anton Demšar, Volbenkov oče.

Pa si oglejmo še nekaj misli iz Kronike lovske družine Rakek za leto 1983:

Da smo leta nazaj imeli v naših loviščih morda resnično prevelik stalež srnjadi in jelenjadi, ki je v gozdu in na polju delala prekomerno škodo. To so nam očitali in dokazovali tako kmetje, posebno pa še gozdarji. Dokazovali so nam, da mlade drevesne vrste v gozdu nikakor ne morejo preraščati v primerne letne rasti, ker jih divjad sproti objeda, ponekod več, drugje pa manj. Taka kritika ali recimo kar stanje se ni nanašalo le na eno lovišče, ampak na celotno področje Notranjskega lovsko-gojitvenega območja. Da kritika v celoti ni bila neobjektivna je gotovo res, saj so gozdarji strokovno spremljali in ugotavljali obnašanje rasti mladih dreves v gozdu.

Da bi uskladili odnos gozd – divjad je bilo vsekakor potrebno temu primerno ukrepati.

To pomeni, da je nujno usklajeno ukrepati med divjadjo z ustreznim odstrelom, po količini in sestavi divjadi, ter tudi v okolju z ohranjevanjem in izboljšavo življenjskih možnosti, zlasti prehrambenih in s primernim načinom urejanja grmišč, pasišč, krmnih njiv itd.

Tako so bili lovci Lovske družine Rakek, poleg lova, zadolženi tudi za izboljšanje pogojev za prehrano divjadi (krmišča, solnice, kaluže, košnja lazov, vzdrževanje grmišč). Tako so vršili košnjo na lazih sredi gozdov, da ima srnjad in jelenjad dobro pašo in tako dela manj škode v gozdovih in na polju.

Marjan Brzek in Miro Ivančič z grabljami, Volbenk Demšar pa s harmoniko.

Viri:

  • Volbenk Demšar
  • Steržaj, J. 1996. Kronika lovske družine Rakek

Kraj: Rakek – Cvirglov laz
Datum: 1965
Avtor: neznan
Zbirka: Volbenk Demšar
Skenirano: 4. 4. 2019
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: