Skip to content

1910 Rakek – Uglovi s pod Kilovca

27. 05. 2020

Slika je nastala na Rakeku okoli leta 1910. Na njej je celotna družina Franca in Marije Juvančič. Vsi so se oblekli v najboljša oblačila in uredili za zgodovinsko družinsko fotografijo.

Trenutno raziskane korenine Franca Juvančiča segajo v leto 1755, ko se je rodil Matija Juvančič, poročen z Uršulo Mramor, rojeno leta 1755 iz Cerknice.

Imela sta več otrok, med njimi je bil tudi Jožef Juvančič, rojen 1807, ki se je poročil z Apolonijo Bajt, rojeno 1809 z Rakeka. Njun sin je bil Ivan Juvančič.

Oče Franca je bil Ivan Juvančič, rojen 11. 12. 1840, mati pa Uršula Juvančič, (rojena Steržaj 6. 10. 1844. Ko je mati zelo mlada umrla, se je oče Ivan ponovno poročil, in sicer z Marijo Juvančič, rojeno Bonač 30. 04. 1849. Zanimivost je, da so se otroci po tej poroki pisali Ivančič.

Naj iz tega zakona omenim sina Janeza Ivančiča, rojenega 6. 10. 1881, poročenega z Ivano Ivančič, rojeno Hlad 18. 08. 1903. Iz tega zakona so se rodili: Janez, Jožef, Anton, Franc in Andrej. To je druga veja Uglovih na Ljubljanski cesti.

* * *

Franc Juvančič se je rodil 26. 01. 1867 na Rakeku. Poročil se je z Marijo Juvančič, roj. Jernejčič 26. 05. 1872.

Za družino lahko rečemo, da je bila klasična železničarska družina. Bil je železniški čuvaj, ki je služboval v vrsto čuvajnic, kar se je odražalo tudi v krajih rojstva otrok.

 Njegov velik konjiček pa je bil izdelava »fulovžev« predvsem za kanarčke. Leseni deli so bili izrezljani, oblike pa od preprostih do raznih oblik gradov. Na fotografiji je kletka izdelana pred letom 1940.

Delo z lesom je bilo tudi v veliko pomoč pri izdelavi panjev sinovom, ki so leta 1933 kupili čebele.

Trenutno raziskane korenine Marije Juvančič (roj. Jernejčič) segajo v leto 1769, ko se je rodil Mihael Jernejčič, poročen z Marjeto Beber, rojeno 1767.

Imela sta več otrok, med njimi Nežo Jernejčič rojeno 1805, ki je imela sina Matijo.

Oče Marije je bil Matija Jernejčič, rojen 17. 02. 1836, mati pa Terezija Jernejčič, rojena Pupis 6. 10. 1833. Imela je še brata Franca, rojenega leta 1870, ki se je poročil Ivano Junc, rojeno 1872. Iz te veje izhaja cela vrsta Jernejčičev (Marija poročena Ivančič, Ivan, Ludvik, Mihael, Anton, Antonija poročena Mavrin).

Marija izhaja iz čuvajnice ob prehodu preko železnice na koncu današnje Škocjanske ceste. Bila je gospodinja, ki je skrbela za veliko številno družino.

Pa se vrnimo k družini Franca in Marije, ki je na sliki.

Poleg očeta Franca in mame Marije so na sliki njuni otroci:

 • Marija – Mici (roj. 1895, Rakek), mož Jože Arko, otroci Almira, Dušan in Jožefa (Jožica).
 • Franc (roj. 1897, Unec), žena Frančiška (roj. Žnidaršič), otroci Marija Ljudmila (Marinka), Valetina (Tinca).
 • Alojz (roj. 1898, Tolmin), žena Frančiška (roj. Cankar), otroci Miljana, Stojan – Jožef.
 • Jožef Pepi (roj 1899, Divača), žena Ankica.
 • Miroslav (roj. 1905, Ravbarkomanda), žena Angelca (roj. Krištof), otroci Milan, Miroslava (Mira), Magdalena (Magda), Miroslav.

Še nekaj spominov na mojega starega očeta Franca. Kljub svoji mladosti, ko je stari oče umrl, sem spraševal, kdo je bil velik moški s klobukom in velikimi brki. Povedali so mi, da je bil to moj stari oče, ki me je učil hoditi oziroma peljal na sprehod, in to tako, da sem mu stal na čevljih, on pa me je držal za roke. Če se je ustavil, sem ga le pogledal navzgor in spet sva šla naprej. To je tudi ostalo v spominu velik mož s klobukom in brki. Tako je po pripovedovanju sestre Magde naučil hoditi tudi ostale vnuke in vnukinje.

Iz leve:

 • Josip (Pepi),
 • Alojz,
 • oče Franc Juvančič.

 • Stojita Marija (Mici) in
 • France.
 • Sedi mama Marija (rojena Jernejčič),
 • ob njej najmlajši Miroslav (Mirko).
Sliko je dala gospa Anica Vidrih. Na zadnji strani je napisala Juvančič – Uglovi iz Rakeka. Lokacija je neznana, lahko bi bila pri Fajdigovih na današnji Postojnski cesti.

Slovarček:

 • fulovž: ptičja kletka

Viri:

 • družinsko drevo

Kraj: Rakek
Datum: 1910
Avtor: neznan, Miroslav Juvančič
Zbirka: Miroslav Juvančič
Skenirano: 10. 4. 2020
Oblika: fotografija in fotografija predmeta

Dodajte komentar

%d