Skip to content

1924 Unec – Moje stare mame

25. 03. 2022

Najprej stara mama po očetovi strani.

Stara mama Marija Jernejčič poročena Juvančič je bila rojena 16. 5. 1872 na Uncu 18 in umrla 28. 2. 1945 na Rakeku 151.

Fotografija je iz železniške izkaznice, izdane leta 1924.

Marijin oče je bil Matija Jernejčič (roj. 1836 Unec 20), mama pa Terezija Pupis (roj. 1833 Unec 56 – Sekirc)). Iz dokumentov OŠ Unec je razvidno, da je bil krojač (Unec 16) oz. fitnik – podnajemnik (Unec 53). Hišne številke so v različnih dokumentih različne. Najverjetnejša je številka Unec 18. V razgovoru s Karlom Rustjo sem izvedel, da so ponekod predvsem čuvajnice, ki so imele večje objekte in bile vezane na naselja, tudi dodatne hišne številke vezane na naselja.

Marija bi morala v šolo oditi 1879 (Unec 16), pa je bila od krajnega šolskega sveta oproščena, vzrok ni znan. V šolo je šla 16. 9. 1880, končala 21. 7. 1885 (Unec 53).

Imela je še brata Franca, ki je bil železniški čuvaj v čuvajnici levo od prehoda preko železnice na koncu današnje Škocjanske ceste. Desno ob prehodu je Kuncov kamen. Preko prehoda pelje gozdna pot do spomenika v Rakovem Škocjanu. Tako je od tu v šolo na Rakeku hodila njena nečakinja Marija (por. Ivančič), teta »Mimca«, kot smo jo klicali otroci.

Glede na ostanke čuvajnice in članek na Starihslikah, je to čuvajnica št. 722 (oz. 457). Čuvajnici so rekli tudi Jernejčičeva čuvajnica, pa tudi čuvajnica pri 24-ti. Kako je dobila to oznako nisem uspel ugotoviti.

Marija se je poročila 27. 1. 1895 Po poroki, mož Franc Juvančič je bil železniški čuvaj, so se selili po čuvajnicah od Tolmina, Divače, Ravbar komande in menda celo nekje v bližini Ptuja.

Za družino lahko rečemo, da je bila klasična železničarska družina. Mož je bil železniški čuvaj, ki je služboval v vrsto čuvajnic, kar se je odražalo tudi v krajih rojstva otrok. Marija je bila gospodinja, ki je skrbela za veliko številno družino, saj je rodila 5 otrok, in sicer: Marija (Mici), Franc, Alojz, Jožef (Pepi) in Miroslav (Mirko). Glavna skrb pri vzgoji otrok je bila na njej. Toliko težje je bilo zaradi stalnih selitev iz ene čuvajnice v drugo. Po nekaterih podatkih sta si zgradila hišo okoli leta 1926. Kasneje pa ob njej še sinova Mirko in France.

Na zadnji strani slike je Potrdilo o osebni istovetnosti izdana 23. 3. 1924. Tu lahko vidimo, da je bil stari oče Franc, njen mož tedaj že upokojen železniški čuvaj.

To je bila takrat brezplačna vozna karta, ki so jo imeli železničarji in njihove soproge. Obrazec se je imenoval P11.

Stara mama Marija v pozni starosti. Po pripovedovanju je bila nižje rasti, sicer zelo energična. Bila je naprednih nazorov, kakor je vzgojila tudi vse svoje otroke.

Po pripovedovanju naj bi odgovorila sinovom, ki so jo prosili, če bi pazila na vnuke, ko bi oni šli z ženami na veselico: »Vzgojila sem pet otrok, pa mi jih ni nihče pazil, vi jih imate manj, pa jih lahko sami pazite.«

Zelo rada je hodila do sosednje hiše sina Mirka, ki je bil krojač ter tu pred delavnico sedela na stolu. Vendar pa je imela za odhod od doma veliko težavo. Mož Franc je namreč vedno vzgojil petelina, ki je bil izredno napadalen. Mama Marija je tako vedno prišla na obisk z metlo v roki.

Z njo so med vojno imeli velike težave, namreč izredno je sovražila Italijane, Nemce in domobrance. To je izražala na vse načine. Ko so jo domači prosili, da naj ne počne tega, ker jih bodo odpeljali v internacijo ali še kaj hujšega, je svoj gnev do njih kazala z mimiko.

Na zadnji strani je nekdo napisal: Marija Juvančič soproga čuvaja v pokoju Rakek. Drugi pa letnici 1873 – 1945. (pravilno 1872).
In še stara mama po mamini strani.

Stara mama Marija Dolenc, poročena Krištof, je bila rojena leta 1867 in umrla leta 1911 stara komaj 44 let. Slika je nastala verjetno le kakšno leto pred njeno smrtjo. Hčerka Angelca pa je bila takrat stara dobra 3 leta. Tako da žal o stari mami, po moji mami, nisem našel več podatkov kljub različnim poizvedovanjem.

Zadnja stran: fotografijo je posnel Jožef Erjavec. Dopisano Angelina mama Krištof, umrla zelo mlada.

Viri:

  • Magda Banfi
  • Avgust Gorjup
  • Anton Jernejčič
  • Franc Perko
  • Karel Rustja
  • domači arhiv
  • MyHeritage Family

Kraj: Unec, Višnja Gora
Datum: 1924, 1910 (fotografije); 1872, 1867 (letnice rojstva)
Avtor: neznan, foto Erjavec
Zbirka: Miro Juvančič
Skenirano: 28. 11. 2021
Oblika: 3 fotografije

One Comment leave one →
  1. 28. 03. 2022 17:29

    priimek Pupis je značilen za območje nekdanjega avstrijskega Küstenlanda (tržaško-primorsko, istrsko in kvarnersko-dalmatinsko področje).

Dodajte komentar

%d bloggers like this: