Skip to content

1934 Unec – Pogreb Rudolfa Maistra

22. 07. 2020

Sedemindvajsetega julija 1934 so Notranjci pospremili Rudolfa Maistra na njegovi zadnji poti. Pogrebni sprevod prihaja iz cerkve.

Popoldan sta se pripeljala njegova sinova, Hrvoj iz Ljubljane in Borut iz Zagreba. Ob dveh popoldan je prišel mrtvaški voz pogrebnega zavoda iz Maribora. Pred hišo na Uncu, kjer je general živel in umrl, je domači župnik opravil cerkvene obrede. Od njega se je poslovil dr. Stanko Pušenjak, Maistrov oficir in prijatelj, zastopnik Sokola in predstavnik Jugoslovanske narodne stranke. Nato so gasilci dvignili krsto in jo v sprevodu odnesli v cerkev, kjer je župnik opravil pogrebne svečanosti. Zatem so krsto odpeljali na Rakek, na obmejno postajo, Sokoli pa so mu postavili častno stražo. V imenu občine se je na Rakeku od generala poslovil župan Franjo Tavčar. Pogrebnih svečanosti so se udeležili predstavniki podjetij, sreski podnačelnik Dev iz Logatca, upravnik carinarnice z Rakeka, zastopniki obmejne vojaške čete, obmejne policije in finančne straže. Gasilska godba iz Cerknice je igrala žalne koračnice, pevci z Unca in Rakeka pa so pred hišo žalosti in na meji zapeli nekaj žalostink.

Generalovo krsto so položili v furgon in se odpeljali proti Ljubljani. V vseh vaseh ob poti se je od njega poslovilo veliko ljudi. Ustavili so se še v Planini in Logatcu, kjer so Maistru predstavniki civilnih oblasti izkazali poslednjo čast, duhovščina pa je krsto blagoslovila. Tri četrt na pet je furgon prispel pred nunsko cerkev v Ljubljani. Sledil mu je avtomobil z njegovima sinovoma. Škof Rožman je opravil pogrebne svečanosti, pevci so zapeli, v imenu Ljubljane pa se je od generala poslovil občinski svetnik dr. Fettich. Po zaključeni pogrebni slovesnosti sta avtomobila odpeljala v Maribor. Rudolfa Maistra so pokopali 28. julija 1934 na mariborskem mestnem pokopališču Pobrežje.

Tako se je general in pesnik Rudolf Maister, borec za severno mejo, še zadnjič popeljal od meje do meje svoje domovine.

Pogrebni sprevod prihaja iz unške cerkve. Krsto nosijo gasilci, poleg so sokoli. Pred krsto je gasilska godba iz Cerknice, za njo pa unški župnik.
Financarji in za njimi gasilci v sprevodu.

Viri:

Kraj: Unec
Datum: 27. julij 1934
Avtor: neznan
Zbirka: Tone Arko
Skenirano: 30. 3. 2019
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: