Skip to content

1934 Rakek – Franjo s soprogo

22. 09. 2022

Na sliki je Franjo Tavčar s soprogo. Rodil se je 5. oktobra 1899 v Gorici, umrl 25. januarja 1980. Poročil naj bi se v Ameriki potem, ko se je preselil tja. Kdaj, ne ve nihče. Kot kaže, pa ta podatek ne drži, ker je urednik ugotovil, da je poročna slika nastala v Benetkah. Po vojni je nadaljeval s svojim špedicijskim delom. Nova oblast je leta 1946 potrdila obstoj podjetja. Nato pa se za njim izgubi vsaka sled.

Že 30. maja 1923 je pri Okrajnem glavarstvu v Logatcu registriral špedicijo z imenom Jugoport, naslov Jugoport Rakek, telefon številka 3. Podjetje je opravljalo transportne posle, carinske storitve, prevzemalo blago v komisijo, tudi živino, trgovalo s senom, lesom, lesnimi izdelki in industrijskimi surovinami, uvažalo, izvažalo in ustanavljalo podružnice, zastopstva in skladišča tako doma kot v tujini. Med drugo svetovno vojno je bila podružnica v Postojni in se je ukvarjala predvsem s carinjenjem. Glavnica podjetja je bila 50.000 din. Plača, tedaj imenovana mezda, je bila 39,70 din na dan. Poslovodji sta bila Anton Suša, trgovec na Rakeku in Franjo Tavčar, trgovec.

Franjo Tavčar je bil, kot danes radi rečemo, rojen politik. Kljub delu v špediciji je bil velik del njegove delovne kariere v politiki. Bil je član in tajnik srezke organizacije JNS. Na listi te stranke se je večkrat potegoval za različne politične funkcije, tudi za rakovškega župana. Na to mesto je bil izvoljen leta 1930. Delo je opravljal pet let. Osemnajstega oktobra 1936 je bil razrešen. Na županskih volitvah je še kandidiral, a žal neuspešno. Od leta 1934 je bil član uprave Ljubljanske sokolske župe in član odbora za postavitev spomenika kralju Aleksandru I. ter med organizatorji in govorniki na Maistrovem pogrebu. Zbrane je nagovoril tudi ob odkritju Aleksandrovega spomenika. Za dobro opravljeno delo je požel pohvale v medijih.

Maja 1932 je bila ustanovljena nova državna politična stranka JRKD – Jugoslovanska radikalna kmečka demokracija. Julija se je stanka preimenovala v JNS – Jugoslovanska nacionalna stranka. Na svojem prvem kongresu v Beogradu so obravnavali notranjo ureditev Jugoslavije: enotna država, monarhija, dinastija Karađorđević, eno narodno predstavništvo za vso državo, neodvisno sodstvo in decentralizacija upravne oblasti. K je glih volilno leto!

V marcu 1930 je bil skupaj z Ivanom Žumrom, notarjem Tilnom Levcem iz Cerknice in županom Antonom Medenom iz Begunj član pripravljalnega odbora za ustanovitev Tujsko-prometnega društva za Notranjsko. Banska uprava je potrdila pravila društva. Ustanovni občni zbor je bil 23. avgusta 1931 v hotelu gospoda Žumra v Cerknici. Vse notranjske občine so zastopali župani, nekateri kraji so poslali svoje zastopnike. Prišli so tudi ugledni možje iz Borovnice, Žirov in Loža. Soglasno so sprejeli društvena pravila in izvolili upravni odbor. Članarina je znašala 12 din letno.

Sliko zakoncev Tavčar hrani Marta Poženel, poročena Mele. Tudi podatke je zapisala ona. Hiša, v kateri je Franjo živel, stoji nad škarpo nasproti nekdanje Poženelove gostilne. Franjo je bil večkrat njen gost. Moja stara mama pa ni nikdar drugače rekla kot Tavčarjeva hiša, čeprav so v njej že davno živeli drugi najemniki.

Viri:

  • Uradni list Narodne vlade SHS v Ljubljani (30.06.1923), letnik 5, številka 60. URN:NBN:SI:DOC-J6XHVPAT from http://www.dlib.si
  • Jutro:dnevnik za gospodarstvo, posveto in politiko (25.08.1931), letnik 12, številka 194. URN:NBN:SI:DOC-0IA3QZLS from http://www.dlib.si
  • Jutro: dnevnik za gospodarstvo, prosveto in politiko (26.03.1931), letnik 12, številka 71. URN:NBN:SI:DOC-WLVP0ZJU from http://www.dlib.si

Kraj: Rakek
Datum: 1934
Avtor: iz suhega žiga lahko preberemo le Venezia
Zbirka: Marta Mele
Skenirano: 5. 3. 2017
Oblika: fotografija

No comments yet

Dodajte komentar

%d bloggers like this: