Skip to content

1941-1945 Slovenija – Okupacija na letaku in znamkah

30. 07. 2020

Okupator oz. zavojevalec v okupirani deželi praviloma skuša čim prej vzpostaviti svojo oblast in svoj red na vseh področjih – vojska, policija, sodstvo, uprava, gospodarstvo, banke, šolstvo in tudi pošta oz. komunikacije. Ker je odpor okupirancev nekaj najbolj naravnega, okupator skuša čim prej pridobiti tudi čim več sodelavcev med domačini, najprej zlepa, s prijaznimi gestami in ukrepi, z obljubami, podeljevanjem položajev, daril in podkupovanjem, če to ne zadostuje, da bi si utrdil oblast, udari zgrda. Tudi iz prispevkov na naši spletni strani je razviden primer: Italijani leta 1941, prvo leto po zasedbi (tudi?) v Loški dolini med drugimi “mehkimi” ukrepi organizirajo zdravniške preglede otrok, ob prvih znakih odpora pa nastopi teror – aretacije, streljanje talcev oziroma odstranitev potencialno nevarnih in politično aktivnih ljudi, sindikalistov, izobražencev, nato masovno izseljevanje v internacijo, požigi celih vasi). Vzporedno in kot sestavni del vzpostavljanja okupacijske oblasti potekajo spremembe na vseh področjih javnega življenja, celo spremembe tako drobnih stvari kot so poštne znamke …

Slikovni material za ta prispevek sta posredovala zgodovinar profesor Anton Avsec in urednik Starih slik Miloš Toni, ki je del prispevka tudi napisal.

Na fotografiji je letak, ki reklamira domobransko revijo Za blagor očetnjave kot prvo slovensko ilustrirano revijo. Prikazuje vojaka v nemški čeladi, na kateri je slovenska zastavica, spodaj pa je t. i. domobranski grb, grb formacije Sloweniche Landswehr, to je SS formacije slovenske narodnosti. Na letaku je tudi lipova vejica, še en slovenski simbol …

Ker so tudi znamke neke vrste vrednostni papir, jih je bilo Italijanom po okupaciji Slovenije škoda zavreči, zato so jih prilagodili svoji rabi in jih pretisnili ter opremili s svojimi podatki.

Na oranžni znamki za 0, 50 dinarjev oziroma 0, 50 lire, je podoba starojugoslovanskega kralja Petra II. Karađorđevića (“Petrček” so mu rekli ljudje), čeznjo pa je narejen črn pretisk v italijanščini, kjer piše »R. Comissariato Civile Teritori Sloveni Occupati Lubiana«, črni kvadratki v štirih vrstah pa prekrivajo ime prejšnje države. Znamke te serije so bile izdane 26. aprila 1941. Italijani so uporabili znamke Kraljevine Jugoslavije z motivom kralja Petra II. in jim dodali črn pretisk “Co. Ci.”, kar je pomenilo Commissariato Civile – civilna uprava. Pretisk so natisnili v tiskarni Merkur v Ljubljani. V seriji je sedemnajst znamk.

Te znamke so bile izdane 26. aprila 1941. Uporabili so znamke Kraljevine Jugoslavije z motivom kralja Petra II in jim dodali črn pretisk “Co. Ci.”, kar je pomenilo Commissariato Civile – civilna uprava. Pretisk so natisnili v tiskarni Merkur v Ljubljani. V seriji je sedemnajst znamk.
Znamke so bile izdane 3. maja 1941. Uporabili so znamke Kraljevine Jugoslavije z motivom kralja Petra II in jim dodali črn pretisk “R. Commissariato Civile Territori Sloveni occupati Lubiana” in kvadratki v štirih vrstah preko starega naziva države. Pretisk so natisnili v tiskarni Merkur v Ljubljani. Tudi v tej seriji je sedemnajst znamk.
Znamke za letalsko pošto so začele veljati 10. maja 1941. Uporabili so znamke za letalsko pošto Kraljevine Jugoslavije in jim dodali črn pretisk “R. Commissariato Civile Territori Sloveni occupati Lubiana” in kvadratki v treh vrstah preko starega naziva države. V seriji je deset znamk s petimi različnimi motivi v različnih barvah. Na znamkah za 2,50 din in 30 din je upodobljena Ljubljana.
Porto znamke so začele veljati 26. februarja 1944. Uporabili so Italijanske porto znamke s pretiskom “Ljubljanska pokrajina – Provinz Laibach” in grbom. Pretisk so natisnili v Ljudski tiskarni v Ljubljani s pretiskom v različnih barvah. V seriji je devet znamk z različnimi motivi.
Nemška okupacijska znamka za 5 centov z motivom iz Križne jame, na kateri je mogoče na vznožju kapnikov videti tudi jamarja, ima zgoraj napis v nemščini »Provinz Laibach«, spodaj pa »Ljubljanska pokrajina«. Znamke te serije, vredne od 5 centov do 30 lir, so bile izdane leta 1945. Natisnila jih je Ljudska tiskarna v Ljubljani. V seriji je šestnajst znamk z motivi krajev iz Ljubljanske pokrajine.

Znamke so bile izdane leta 1945. Natisnila jih je Ljudska tiskarna v Ljubljani v globokem raster tisku. V seriji je šestnajst znamk z motivi krajev iz Ljubljanske pokrajine. Upodobljeni so: Križna jama, Cerkniško jezero, borovniški viadukt, motiv iz okolice Ljubljane, Novo mesto, Ribnica na Dolenjskem, Ljubljanski grad, Kočevje, Pekel, Kostanjevica, Turjak, Žužemberk, Krka, Otočec, kmetija na Dolenjskem in cerkev Tabor.

Na zgornjem robu je pri vseh znamkah napis PROVINZ LAIBACH, na spodnjem pa LJUBLJANSKA POKRAJINA. Vrednosti znamk so v lirah od 5 centov do 30 lir.

Tudi pri ogledovanju teh znamk iz časa okupacije je mogoče razbrati, kako je slovensko ozemlje in s tem tudi naši kraji spadalo pod tri državne tvorbe, ki so obstajale v času II. sv. vojne: najprej pod Kraljevino Jugoslavijo, nato pa pod Kraljevino Italijo in Nemški rajh.
Spet nova država, tokrat nova Jugoslavija – tudi ta je porabila znamke prejšnje ureditve: Znamke so bile izdane 7. 6. 1945, veljale so do 30. 6. 1945. To so nemške okupacijske znamke za Ljubljansko pokrajino s pretiskom: ” Jugoslavija Slovenija Jugoslavija” s peterokrako zvezdo in datumom 9. 5. 1945 v črni barvi. V seriji je šestnajst znamk z motivi krajev iz Ljubljanske pokrajine. Obstajajo tudi znamke z obrnjenim ali celo rdečim pretiskom.

Viri:

  • Anton Avsec, Medvode, februar 2020, pisno
  • Miloš Toni, Cerknica, april 2020, pisno
  • Katalog poštanskih maraka jugoslovenskih zemalja, Beograd 1986

Kraj: Ljubljana
Datum: 1941 – 1945
Avtor: neznan
Zbirka: letak – Tone Avsec, znamke – Vinko Toni
Skenirano: 6. 4. 2020
Oblika: kopija letaka, znamke

Dodajte komentar

%d bloggers like this: