Skip to content

1928-1930 Lož – Prva skupinska slika Mestne godbe Lož

13. 01. 2021
tags:

Slika loške godbe iz okoli leta 1930 na Mandrgah pred stopniščem k cerkvi svetega Petra v Ložu je znana in večkrat videna. Verjetno je obstajalo veliko izvodov, ki so se ohranili v družinah godbenikov in njihovih prijateljev.

To fotografijo je posodila Ladica Štritof iz Kopra.

Zgodovina godbe na pihala v Loški dolini je dolga in bogata, spomini nanjo lepi in lahko bi pisali knjige o njihovi dejavnosti. Že leto, dve ali tri po nastanku te slike so nastopili v Ribnici. Tukaj je le nekaj imen in podatkov o njih za osvežitev.

Stojita:

 • Janez Prevec in
 • Ivan Jeglič.

Sedita:

Stojijo:

 • Franc Mlakar,
 • Ivan Turk,
 • Franc Jernejčič,
 • Janez Turk.

Sedijo:

 • Franc Kotnik,
 • Stanko Lavrič,
 • E. Turk,
 • Viljem Zabukovec,
 • Jožef Kočevar.

Ležita:

 • Jožef Prevec,
 • Jožef Nahtigal.

Puščici kažeta na kapelnika Edvarda Turka in godbenika Ivana Turka, očitno zato, ker sta bila sorodnika lastnice slike in po vsej verjetnosti brata. Ali sta v sorodu tudi z Janezom Turkom, ni znano.

Stojijo:

 • Jernej Kočevar,
 • Janez Frank,
 • Franc Zabukovec.

Sedi:

 • Gabriel Nahtigal.

Kako drugačna slika od tiste pred Kovinoplas­tiko, koliko skladb je izzvenelo in kaj vse se je zgodilo v vseh teh letih!

Zapis na zadnji strani slike, ki ga je naredila lastnica:

“Okrog leta 1928 po pripovedovanju Marije Zabukovec – 11-6-92, ki mi je dala to sliko: “Loška godba” – Lož, dirigent Vilko Podgrajski. Za njim stoji (…?…) Edvard Turkov, oba bratranca moje mame Milke Drobnič iz Nove vasi. Ladica. “

Enaka slika je objavljena v zborniku, ki ga je ob svoji 120-letnici izdala Godba na pihala Kovinoplastike Lož, zbral in napisal pa France Žnidaršič. Sliko postavlja v leto 1930, kot kapelnika pa navaja Edvarda Turka. Takratni zapisnikar godbe Tone Rus je zapisal imena godbenikov na sliki in pri določanju oseb na izsekih sem se držala njegovega zapisa, ki se razlikuje od zapisa lastnice te slike tudi v tem, da kot kapelnika navaja Edvarda Turka in ne Vilka Zabukovca Podgrajskega, ki mu je sledil in tu sedi poleg kapelnika.

Tone Rus je zapisal:

 • Leže: Prevec Jožef, Nahtigal Jožef.
 • Sede: Mlakar Matevž, Kovač Rudolf, Kotnik Franc, Lavrič Stanko, Turk E., Zabukovec Viljem, Kočevar Jožef, Nahtigal Gabriel.
 • Stoje: Prevec Janez, Jeglič Ivan, Mlakar Franc, Turk Ivan, Kočevar Jernej, Frank Janez, Zabukovec Franc.

Fotografijo je posnel Foto atelje V. Bavec Rajhenburg. Domačin iz Markovca torej, ki je očitno že v tem času imel atelje v Brestanici.

Viri:

 • France Žnidaršič: 120 let Godbe na pihala v Ložu, Lož, 1994.
 • Ladica Štritof, Koper, november 2020, ustno

Kraj: Lož, Mandrge
Datum: 1928-1930
Avtor: Vinko Bavec
Zbirka: Ladica Štritof
Skenirano: Vinko Bavec
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: