Skip to content

1954 Ohrid – Anton Avsec na kongresu predvojaške vzgoje

19. 05. 2021

Na sliki neznanega avtorja vidimo Antona Avsca, doma iz Vrhnike na jugoslovanskem kongresu predvojaške vzgoje, ki se je odvijal na Ohridu leta 1954. Anton Avsec sedi v ospredju, drugi z leve.

Ko je leta 1952 končal učiteljišče, je bil namreč po kratkem službovanju v istrski Pregari poklican na služenje vojaškega roka v JLA, od koder se je leta 1953 vrnil kot rezervni vojaški starešina, ki je končal oficirsko šolo v Bitoli. Po dveh kratkih učiteljskih epizodah v Iga vasi in Cajnarjih je bil na novem delovnem mestu v Postojni prepoznan kot nadvse primeren kader za inšpektorja predvojaške vzgoje. Tako je nemudoma prevzel poleg učiteljske tudi to dolžnost.

Naj spomnim: tudi v povojni Jugoslaviji je bila zakonsko določena splošna vojaška obveznost in s tem služenje vojaškega roka za vsakega zdravega polnoletnega moškega, v zadnjih letih Jugoslavije pa je bila dana možnost prostovoljnega služenja v JLA tudi ženskam. Trajanje vojaškega roka je bilo za razne rodove vojske različno, spreminjalo pa se je tudi skozi čas. Najdalj so služili marinci, kar dve leti, drugi rodovi vojske osemnajst mesecev, gojenci različnih šol za rezervne starešine pa so šolanje in obveznosti opravili v enem letu.

Pred odhodom k vojakom pa je moral vsak obveznik, še preden je dopolnil osemnajst let, opraviti tečaj predvojaške vzgoje, ki je trajal štirinajst dni.

Tako je bil torej učitelj in rezervni oficir Anton Avsec ob nastopu službe v Postojni ali prav kmalu za tem imenovan za inšpektorja predvojaške vzgoje. Potem je vsako leto vodil in nadzoroval predvojaško vzgojo za 500 do 600 mladih fantov, ki so bili potrjeni k vojakom. Hodil je na ustrezna dodatna usposabljanja in tečaje ter na njih sodeloval tudi kot predavatelj. Za našo regijo so bili ti tečaji v Prestranku in Kočevju, za Gorenjce v Tacnu, za druge spet drugje. Leta 1954 pa je bil na državnem nivoju jugoslovanski kongres predvojaške vzgoje, ki je – kot rečeno – potekal na Ohridu v Makedoniji.

Inšpektor Avsec se je med enimi od priprav za nov tečaj dogovoril z vodjo letališča pri Postojni, da so piloti simulirali letalski napad, kar je bilo povezano z vajo v hitri izpraznitvi prostorov. Sam je imel o pomembnosti te aktivnosti osebno medvojno izkušnjo iz nemškega bombardiranja Podturna in Dolenjskih Toplic. Vaja je prav dobro uspela. Člani štaba postojnske divizije, ki so bili prisotni, so bili zelo pozorni na pomembnost hitre izpraznitve prostorov ob letalskem alarmu in zadovoljni z rezultati vaje, tako da so izkušnjo takoj povzeli in jo pozneje predstavili tudi na jugoslovanskem kongresu na Ohridu. Tam so sicer udeleženci obravnavali pregled dejavnosti pri predvojaški vzgoji po vsej državi ter na podlagi dotedanjega dela oblikovali smernice za naprej. Takrat je nastala tudi pričujoča slika.

Zapis lastnika slike prof. Antona Avsca.

Viri:

  • prof. Anton Avsec, Medvode, april 2021, ustno

Kraj: Ohrid
Datum: 1954
Avtor: ni znan
Zbirka: Tone Avsec
Skenirano: 3. 2. 2021
Oblika: fotografija

Dodajte komentar

%d bloggers like this: