Skip to content

1951 Rakek – Razvoj športa po letu 1945 – I.

20. 05. 2021

1. S M U Č A N J E
 

Za uvod slika iz zime 1951/52.

Na zadnji strani so našteta le imena. (Dana, Milan, Mirko, France, Vlasta, Lešnjak, Nena).

Večino jih najdemo na spisku registriranih tekmovalcev leta 1952.

Naj začnem s kratkim pregledom predvojnega delovanja športa na Rakeku. Na predlog Aleksa Domicelja je 8. 3. 1931 občni zbor SK Javornik (Sportski klub) obravnaval in sprejel predlog o ustanovitvi smučarske sekcije. Tako lahko ta datum štejemo za začetek organiziranega smučanja na Rakeku. Predsednik kluba Franc Gerl je v gostilni Ševar 1. 12. 1931 sklical vse člane, ki jim je smučanje predstavljalo eno od športnih dejavnosti. Udeležilo se je pribl. 30 članov. Za predsednika smučarske sekcije je bil imenovan Zvonimir Medanič. Da je bil ta sestanek zaključek celoletne priprave na delovanje smučarske sekcije, se kaže v uradnih obvestilih JZSS (jugoslovanski zimski sportni savez), da so v Ljubljani na redni seji SK Javornik sprejeli v ljubljanski podsavez JZSS. Registriranih je bilo 67 članov SK Javornik in bili tako od ene najštevilčnejših v tem času na slovenskem.

V naslednjih letih so v sodelovanju s Smučarskim klubom Logatec izvedli več tekmovanj predvsem v smučarskih tekih. Organizirali so tudi vrsto tečajev. Smučarski tečaji so bili stalnica. Leta 1938 je Jože Hladnik opravil tečaj za smučarskega učitelja. Postal je prvi smučarski učitelj SK Javornik z opravljenim državnim izpitom. Izpit je opravljal v Bosni.

V sklopu SK Javornik so poleg smučanja in smučarskih skokov bile zelo uspešne tudi druge panoge: nogomet, namizni tenis, šah in še vrsto drugih dejavnosti.

 
POVOJNO OBDOBJE

24. 10. 1945 je bil v Sokolskem domu sestanek okoli 30 športnikov in športnic z namenom obnove športne dejavnosti in ustanovitve Telesnovzgojnega društva Rakek. Pripravljalni odbor je vodil predsednik Aleks Domicelj, podpredsednik Mirko Polak tajnik Franjo Zorc in blagajnik Karol Lukan. Za člane pa Janko Bombač – telovadba, Anton Jerina – šah, Leo Grom – namizni tenis, Franjo Zorc – kegljanje, Dore Brecelj – nogomet in Jože Hladnik – zimski športi. Poleg njih pa še Vesna Mihajlovič, Vera Tomec, Štefka Trobec, Lado Fatur in Vinko Ileršič. Že v novembru so pridobili 182 pristopnih izjav.

V decembru je iz zapisa pripravljalnega odbora razvidno, da je bil imenovan tudi smučarski odsek, ki ga je vodil Jože Hladnik, za tajnika Janko Kamenšek, blagajnik Ljudmila Gabrenja, tehnične referent Dore Brecelj, gospodar Franc Krajc in odborniki Leo Grom, Dušan Arko in Peter Strohsack.

Iz vsega navedenega je razvidno, da so v novo nastajajoče društvo povezali mnoge oblike delovanja, ki so bile pred vojno vključene v SK Javornik. Ustanovni občni zbor Fiskulturnega društva Rakek je bil 13. 1. 1946 v Kulturnem domu (Sokolski). S tem so rakovški športniki vstopili v novo obdobje. V letu 1946 je bil v članstvo sprejet tudi pisec povojnih zapiskov Milan Juvančič.

Konec decembra so na osnovi novih društvenih pravil sprejeli sklep, da je društvena barva modro – bela, na njej pa je v zlati barvi na modrem polju napis FD Rakek.

V letu 1947 so izvedli smučarske tekme, kjer je tekmovalo 27 smučarjev. Zmagovalci: pionirji Lado Kamenšek; mladinci Dušan Arko; člani Kržič. Hladnik je poročal o uspelem »Pohodu na smučkah v svobodo«. Potekal je tudi smučarski tečaj s 15 udeleženci.

Zanimiv je podatek, da so v obdobju 1947 pa do leta 1950 nabavili oziroma dobili več športne opreme: tekmovalne smuči, čevlje, hlače, vetrovke, srajce in nogavice. Vso opremo so razdelili med najbolj dejavne člane. Število članov je bilo 140.

Fizkulturno društvo se preimenuje v SFD Rakek (Sindikalno fizkulturno društvo Rakek).

Leta 1949 sodeluje Smučarska sekcija na republiškem teku v Ljubljani, od 134 tekmovalcev je Grom zasedel 15. mesto. V tem obdobju je izstopal v smučarskih tekih tudi Slavko Logar.

Ena redkih slik tekačev je objavljena na strani Stareslike v prispevku 1955 Rakek – Trije smučarji tekači (objava 23. 5. 2016), na sliki so Slavko Mesesnel, Tone Urbas in Danimir Mazi.

Še ena slika ob priliki tekmovanja na Slivnici zima 1960/61. Smučarski tekači od leve:

  • Cveto Pavčič,
  • Milan Juvančič in
  • Slavko Mesesnel.
Seveda pa ne moremo mimo bratov Pavčič, ki sta nedvomno pustila svoj pečat pri razvoju športa na Rakeku.

Janez Pavčič, slovenski smučarski tekač. Za Jugoslavijo je nastopil na Zimskih olimpijskih igrah leta 1956 v Cortini d’Ampezzo, kjer je nastopil v teku na 15 in 30 km ter v štafeti 4 x 10 km. Je najstarejši še živeč slovenski olimpijec.

Cveto Pavčič je bil v svoji karieri nogometaš, atlet, rokometaš in smučarski tekač. Cveto je za Jugoslavijo nastopil na Zimskih olimpijskih igrah 1956 v Cortini d’Ampezzo ter na Zimskih olimpijskih igrah 1964 v Innsbrucku. V Cortini je tekmoval v teku na 15 km in v štafetnem teku 4 x 10 km. Posamično je osvojil 47. mesto, ekipa Jugoslavije pa je končala na 13. mestu. V Innsbrucku je tekmoval v tekih na 15 in 30 km ter v štafeti 4 x 10 km. Osvojil je 50. mesto v teku na 15 km ter 44. mesto v teku na 30 km. Štafeta je takrat končala na 12. mestu.

Kljub široki vpetosti v športno dejavnost se je rad vračal med rakovške športnike, jim nudil svojo pomoč ter sodeloval tudi na tekmovanjih v barvah rakovških športnikov.

Glede na to, da so se udeleževali vrsto tekmovanj doma in širše, pa so morali biti smučarski tekmovalci registrirani. Registracijo so morali sproti obnavljati.

Registrirani tekmovalci leta 1952

reg. št. ime priimek rojen
1292 Janez Steržaj 1929
1293 Karol Lukan 1916
1294 Leo Grom 1925
1295 Franc Pregelj 1926
1296 Jože Hladnik 1916
1304 Blaž Matekovič 1932
1307 Jože Bombač 1933
1309 Franc Mlakar 1931
1311 Milan Juvančič 1930
1320 Miljana Juvančič 1928
1321 Ina Mlakar 1926
1322 Danica Vrabec 1922
1326 Milica Merhar 1929
1331 Andrej Modic 1933
7233 Anton Modic 1930
7234 Breda Vivoda 1931
7235 Marjan Merhar 1935
7666 Vinko Molan 1914

 
Rakovške smučarje tako zasledimo na republiških tekmovanjih kot tudi na tekmovanjih v sami okolici Rakeka. V Postojni, Logatcu, Starem trgu, Slivnici, Blokah, da ne govorim o tekmah, ki so jih organizirali sami na smučiščih Rakeka z okolico.

Na sliki udeleženci z Rakeka na smučarski tekmi »Ulaka 2. 2. 1958 Stari trg«.

Viri:

  • Bogdan Urbar: Začetki nogometa in športne dejavnosti med Javorniki in Slivnico 1926 – 1955.
  • Arhiv dokumentov in zapiskov brata Milana o razvoju športa po letu 1946.
  • Tone Urbas

Kraj: Rakek
Datum: 1951/52, 1958, 1960/61
Avtor: neznan
Zbirka: Milan Juvančič,
Skenirano: 14.5.2021
Oblika: fotografije

Dodajte komentar

%d bloggers like this: