Skip to content

1936 Nova vas – Pevski zbor Deteljica

9. 10. 2021

Ko je pevski zbor KD Bloke decembra 1981 praznoval 10. obletnico delovanja, je prijazno pismo ob praznovanju napisal Jože Košorok, predvojni učitelj na novovaški osnovni šoli in prvi zborovodja pevskega zbora Deteljica, ki je deloval v okviru DKFiD Bloke. Takole je napisal: »Leta 1931 sem sodeloval pri ustanovitvi šolskega pevskega zbora in moškega pevskega zbora pri DKFiD. V nekaj letih je moški zbor prav lepo napredoval. Nastopali smo na Blokah, v Loški dolini, Grahovem, pri Sv. Vidu, v Cerknici, Sodražici, na Gori in tudi drugje.«

Jože Košorok je zbor vodil do leta 1937, ko je bil tudi zaradi dela pri društvu in zboru v nemilosti pri oblasteh in zato prestavljen drugam. Do začetka druge svetovne vojne je njegovo delo nadaljeval Tone Šraj – Aljoša.

Predvojni pevec in član društva Jože Kotnik iz Nove vasi se je leta 2001, ob 30. obletnici zbora KD Bloke takole spominjal bloške pevske zgodovine:

Že okoli 1925 so v Novi vasi, kjer sem se rodil 1916. leta, po mojem spominu prepevali fantje. To so bili sinovi šolskega upravitelja Juga: Oskar, Drago, Vlado in Milan, ki je pozneje dolgo prepeval v ljubljanski operi. Med njimi sta bila tudi Božidar Lavrič in moj stric Stanko Lenarčič. Pevcev je bilo še več, vendar se jih poimensko ne spominjam. Spominjam pa se, da so zvečer vsakega 18. marca, dan pred godom moje mame Jožefe in mojim godom, zapeli pred našo hišo podoknico.

Ko sem odraščal in bil vajenec v novovaški mlekarni sem sodeloval pri ustanovitvi Društva kmečkih fantov in deklet na Blokah v letih 1931 – 1932. Društvo je imelo poleg drugih tudi pevsko sekcijo. “Deteljica” smo jo imenovali. Pri tem sta pomagala takratni šolski upravitelj Venceslav Winkler ter učitelj Jože Košorok, ki je bil tudi naš pevovodja do leta 1937.

Pobudnik ustanovitve DKFiD na Blokah je bil takratni bloški župan ter predsednik Posojilnice in hranilnice v Novi vasi Stanko Lenarčič. Med najbolj dejavnimi odseki društva je bil prav Moški pevski zbor Deteljica. O kakovosti in širini pevskega sporeda zbora govorijo takratna vabila na nastope. Še danes malo kateri zbor izvaja tako obširen in zahteven program. Svoje nastope so začenjali s kmečko himno Zeleni prapor avtorja Zorka Prelovca ter še danes znanimi Slovenec sem, Oj, Doberdob in Žabjo svatbo, zaključevali pa so s pesmijo Polje, kdo bo tebe ljubil in borbeno U boj! avtorja Ivana Zajca.

Žal so se o društvu in zboru ohranili le redki dokumenti. Da bi dokumente obvarovala pred Italijani, je tajnica društva Marica Kotnik leta 1941 ves arhiv zapakirala v pločevinasto škatlo in zakopala na Modicovem kegljišču v Novi vasi. Po končani vojni se zaradi medvojnih požigov in rušitev škatla ni več našla. Ostale so le nekatere kopije dopisov Stanka Lenarčiča za časopisa Jutro in Kmetski list ter glasilo Zveze DKFiD Gruda. Pri nas doma je imel oče, tudi član Deteljice, skrbno spravljeno sliko, ki jo sedaj objavljamo.

Leta 1936 se je zbor Deteljica slikal v Novi vasi. Nekatere pevce je pred nekaj leti prepoznal moj pokojni stric Jože Mazij. Žal nisem nikoli o tem govoril s svojim očetom. Takrat še nisem vedel, da bom pisal za Stare slike.

  • V prvi vrsti sedijo od leve: Lojze Mazij, trgovski pomočnik Ernest, župan Stanko Lenarčič, zborovodja Jože Košorok, ravnatelj Venceslav Winkler, Franc Hiti.
  • V drugi vrsti je tretji od leve Tone Šraj – Aljoša, peti pa Ivan Korošec predsednik DKFiD za logaški okraj. Šesti je Franc Palčič, sedmi Janez Škrabec, tretji z desne v tej vrsti pa je France Lipovec, ki je bil tudi ustanovni član današnjega bloškega zbora v letu 1971.
  • V tretji vrsti je tretji z leve Tone Pirc. Nekateri drugi člani so prepoznani po hišnih imenih, nekateri pa žal neprepoznani.

MePZ KD Bloke letos praznuje 50 let delovanja in se spominja 90 let od ustanovitve zbora Deteljica. Žal je nesrečni Covid naredil svoje. Rednih vaj in nastopov nimamo že več kot leto in pol, pa naj bodo objave na Starih slikah dokaz o dolgi pevski tradiciji na Blokah.

Za konec še prva in zadnja kitica pesmi Zeleni prapor:

Zemljica rodna, gruda zelena tvoji smo borci, slušaj naš glas:
z božjo ljubeznijo si posvečena
bodi nam nada, bodi nam spas!

– – –
Vodi nas k soncu, vodi k svobodi,
dvigaj nam srca, krepi roke:
prapor zeleni, v borbi nas vodi,
bodi nam znak zmagovitega dne!

Slovarček:

  • DKFiD: Društvo kmečkih fantov in deklet

Viri:

  • Notranjski listi II, Cerknica 1981
  • Bloke s pesmijo 70 let – in več. KD Bloke, 2001.

Kraj: Nova vas
Datum: 25. marec 1936
Avtor: neznan
Zbirka: Alojz Mazij
Skenirano: 23. 9. 2021
Oblika: slika iz publikacije

Dodajte komentar

%d bloggers like this: