Skip to content

1975 Velike Bloke – Gasilsko slavje

17. 12. 2016

161026761 PGD Velike Bloke je leta 1975 praznovalo 45. obletnico ustanovitve. Tistega leta so bloški gasilci obnovili stari gasilski dom in ob njem zgradili nov zidan stolp za sušenje cevi in postavitev sirene. Kupili so tudi nekaj prepotrebne opreme in 15 novih svečanih uniform. Na ta način so, kot je zapisano v arhivih, počastili tudi 30. obletnico zmage v 2. svetovni vojni. V juliju 1975 je bilo tako vse pripravljeno za gasilsko slavje.

Da ne bi bilo vsega lepega preveč v enem dnevu, so se gasilci odločili, da najprej v soboto, 12. 7., zvečer na vrtu Doma JLA organizirajo veselico. Šef Doma oficir Maksić je dal vrt in prostore zastonj, vse ostalo pa so organizirali gasilci. Najeli so kar dva ansambla – Trio Doles iz Loške doline in vojaški ansambel imenovan Grupa 105. Čisti dobiček od veselice je bil namenjen v sklad za nabavo nove črpalke Rosenbauer. Zaradi slabih izkušenj ob prejšnjih gasilskih veselicah je bilo sklenjeno, da se posebna pozornost posveti redu na veselici, saj so vedeli, da se – kot so zapisali: “vedno po polnoči dogajajo neprilike, ker pride precej ljudi vinjenih”. Veselica je vsestransko uspela in društvu prinesla 400.000 din čistega. V nedeljo 20. 7. popoldne pa je bil čas za svečani del praznovanja. Okoli gasilskega doma je bil urejen in okrašen prireditveni prostor, visele so zastave in slika maršala Tita, gasilci so se oblekli nove svečane uniforme, prišli so gostje iz sosednjega PGD Nova vas, Občinske gasilske zveze Cerknica, Krajevne skupnosti Bloke, lokalnih podjetij in vojske. Ob novem stolpu in obnovljenem domu se je zbralo vse članstvo društva od pionirjev do veteranov in tudi ostali vaščani.

Svečani govor je imel predsednik društva Miroslav Doles, ki je opisal zgodovino društva in posebej aktivnosti ob gradnji stolpa. Vsi stroški gradnje so bili skrbno zabeleženi in jih je bilo za 5.304.200 din. Gasilci so opravili 900 prostovoljnih ur, ki so se izključno evidenčno beležile po 3.000 din. Pohvaljeni so bili vsi gasilci, ki so pomagali pri gradnji, podeljenih je bilo kar 55 gasilskih priznanj. Posebna priznanja sta prejela veterana 87 letni Jože Ponikvar – Ulčar iz Velikih Blok za 70 let dela v gasilstvu in 75 letni Anton Srnel – Srnelov iz Velikih Blok za 50 let dela v gasilstvu. Sledilo je še skupinsko slikanje pri domu ob štirni in nato najprijetnejši del praznovanja – gasilski piknik.

Piknik je bil organiziran na Gričah za Malensko hišo. Gasilci so prispevali po 2.000 din na osebo, za kar je vsak dobil pol litra vina in porcijo srnjakove pečenke. Pol litra vina na osebo je bilo za začetek, naprej se je pijača prodajala po nabavni ceni. Piknik je vsestransko uspel in se zavlekel dolgo v poletno noč. Že teden dni po praznovanju se je sestalo vodstvo društva, analiziralo celotno praznovanje in finančni rezultat pa tudi odgovorilo na neupravičene kritike, ki so se pojavile ob koncu piknika, ko je “vinček spregovoril”.

Delovno zmago in obletnice so proslavili gasilci in gostje:

161026761-002

Zadnja vrsta stojijo od leve:
 • Jože Hiti ml. – Zogarjev,
 • Jože Modic st. – Joškotov,
 • Franc Modic – Tonov.

Vmes stojijo:

 • tajnik društva Tone Rudolf – Jožlov,
 • s praporom, Tone Pirc – Mazejev,
 • Anica Doles – Randolceva,
 • Lado Kovačič – Slugov, Radlek,
 • Milka Bahunek – Gočeva,
 • Janko Kraševec – Jernejčkov, Ulaka,
 • Zvone Marolt – Jožinov, Ulaka,
 • Jože Jakopin ml. – Pajkov,
 • za njim nepoznan,
 • Tone Srnel ml. – Srnelov,
 • France Modic – Janezonov.

Sedita:

 • Marjetka Marolt – Jožinova, Ulaka in
 • Mara Anzeljc – Petronova.
 • Pred njima čepi Zdravko Modic – Bregarjev.

161026761-003Zadaj:

 • Lojze Mazij ml.- Lojzetov,
 • Anton Modic – Janezonov,
 • Franc Modic – Gorupov, Studeno,
 • Aleksander Modic – Glinščkov, Rožanče.

Vmes stojijo:

 • Milan Vučenovič – Tončetov,
 • za njim preds. GZ Cerknica Andrej Šilc – Žerovnica,
 •  Ule Janez – GZ Cerknica,
 • z odlikovanji Franc Mivec – tajnik GZ Cerknica,
 • blagajnik društva Lojze Škrabec – Malizijev,
 • predsednik društva Mirko Doles st. – Randolcov,
 • Tone Modic – Bregarjev,
 • Stane Truden – Lončar,
 • Lado Štrukelj – PGD Nova vas,
 • poveljnik društva Franc Marolt – Gregorjev,
 • Viktor Meden – Marentov.

Sedijo:

 • Jakob Lužar – Krovčkov,
 • odlikovanca Anton Srnel st. – Srnelov in
 • Jože Ponikvar – Ulčarjev,
 • Tone Anzeljc – Blažov,
 • Franc Dobravec – Klančarjev.

Čepijo pionirji:

 • Rajko Zakrajšek – Koščakov,
 • Drago Bregar – Enžakov,
 • Slavko Modic – Gorupov,
 • Franci Hrbljan ml.- Jeršanov,
 • Mirko Doles ml. – Randolcov,
 • Marjan Truden – Lončarjev.

Za pionirje sta bila najbolj zanimiva odlikovanca in njune medalje.

161026761-004

Stojijo:

 • Ivan Škrabec – PGD Nova vas,
 • Franc Intihar – Zimcov, Hribarjevo,
 • Jože Mazij st. – Matevžev,
 • Ivan Škrlj – Šokotinov, Sleme,
 • Jože Jakopin st. – Pajkov,
 • Franc Hrbljan st. – Jeršanov,
 • Jože Modic – Gorupov,
 • Lojze Mazij st. – Lojzetov,
 • s praporom Tone Križ – PGD Nova vas.

Sedita:

 • Andrej Hiti – Kovačev in
 • Jože Hiti st. – Zogarjev.

Čepita pionirja:

 • Vilko Drobnič – Gočev in
 • Jože Modic ml. – Jožkotov.

Odlikovanca Ulčar in Srnel sta umrla leta 1977. Ulčarja smo k Fari peljali z vozičkom še po makadamu, Srnel pa se je na zadnji poti že peljal po asfaltu.

Da smo v tistem času na Blokah prvorojenci še vedno po pravilu dobili ime po očetu, se vidi iz pogostih dodatkov “starejši” oz. “mlajši”.

Slovarček:

 • Grupa 105: ansambel poimenovan po havbicah 105 mm, ki so bile nameščene v vojašnici Velike Bloke

Viri:

 • Mirko Doles st., Velike Bloke
 • arhiv PGD Velike Bloke

Kraj: Velike Bloke
Datum: 20. 7. 1975
Avtor: Jože Žnidaršič, Cerknica
Zbirka: Alojz Mazij
Skenirano: 26. 10. 2016
Oblika: fotografija

Screenshot-2017-10-29-22.05.50Prispevek je bil objavljen v reviji Bloški korak, april 2017 na 14. strani.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: