Skip to content

1948 Stari trg – Tretji letnik Nižje realne gimnazije Stari trg in popis njenih učiteljev

15. 04. 2021

Na telovadišču TVD Partizan se je leta 1948 z razredničarko Marijo Iglar fotografiral III. razred dijakov Nižje realne gimnazije Stari trg, katere začetki segajo v medvojno leto 1944. V ozadju vidimo leseno ograjo telovadišča, za katero teče Brežiček, za njim pa so strehe Kovačeve in Šepčeve hiše, nekdanja kovačija ter Vrhovčeva in Plosova oziroma Baštkova hiša. Čisto zadaj sta Markov hrib in Racna gora. Na visokem drogu za skupino dijakov plapola zastava z zvezdo, na drevesih pa se kaže mlado zelenje. Je slika nastala spomladi? Ob zaključku šolskega leta? In kdo je bil fotograf? Ostaja neznano.

Na sliki je petintrideset oseb, vključno z razredničarko in dvema deklicama, ki zagotovo ne sodita v letnik. Spodaj pa je seznam profesorjev, ki so delovali na njej v vsem času obstoja Nižje realne gimnazije Stari trg. Po vsej verjetnosti je bil narejen ob 50-letnici ustanovitve.
 
OKROŽNA ŠOLSKA NADZORNIKA

DERNAČ VLADO
JERALA JOŽE

PROFESORSKI ZBOR

ZAVRL ALBIN, ravnatelj
JANEŽIČ ZORA, ravnateljica
IVANC VALERIJA, ravnateljica
MIVŠEK VIKTOR, padel konec aprila 1945
BUFON ZMAGO, ujet, interniran
PRESETNIK FRANC, župnik
PODBOJ SABINA, ravnateljica
VEDERNJAK MARIJA, ravnateljica
KRAJC JUSTINA, ravnateljica
ČERNE MILENA
MARN DUŠICA
GOSAR MARIJA
GRUBER
TIRAN ERNEST
SILA STANKO
LEVER IVANKA
GUNDE AMALIJA
GRAFENAUER JERICA
IGLAR MARIJA
ZOR LEOPOLD
RAŽEM MILAN
SMOLA DUŠAN
MAZI FRANC
GRAFENAUER BLAGICA
TONI VINKO
GAŠPERIN RUDI
ŽAGAR ANTON
JENKO METOD
FABIANI IVICA
VRABEC MILE
BAN MIRA
DEBEVEC NADA
PRISTAVEC TEREZIJA
MLINAR SLAVKA
HAFNER ANICA
PAGON MAKS
DEBEVEC ROZKA
BERGLEZ SLAVKO
POŽUN LOJZE
HLEBEC ROMAN
VIRANT GABRIJELA – ANICA
SITAR ANICA
STELE FRANC
FURLANI LADISLAV
MERCINA IVAN
MIKLAVČIČ IVA
ŽNIDARŠIČ DUŠAN

Imena profesorjev na tem seznamu so domnevno vsaj deloma navedena po vrstnem redu, kakor so prihajali na šolo. Kot vidimo, so bili nekateri ubiti, internirani, drugi so kmalu odšli, tretji ostali dolga leta. Med njimi je gotovo razredničarka s slike Marija Iglar Avsec, ki je ostala tudi še dolgo potem, ko je šola postala osemletka, vse do upokojitve. Podobno seveda Justina Krajc, prav tako tudi Rozka Debevec, poročena Berglez, ki je večino svoje delovne dobe, če ne kar vso, preživela na starotrški šoli. Daleč pred ustanovitvijo gimnazije sta v Jugoslavijo s Primorske prišla Ivan Mercina in Ladislav Furlani. Mercina je bil nadučitelj v Starem trgu že pred vojno, slednjo pa je preživel v koncentracijskih taboriščih. Tudi Furlani je na Gornjem Jezeru učil že od približno leta 1928, med vojno pa je bil v zaporu in koncentracijskem taborišču …

Nižja partizanska gimnazija Stari trg je delovala od 5. novembra leta 1944, ko se je začel pouk z 58 dijaki in 5 profesorji. Leta 1953/54 je imela gimnazija že 195 dijakov v 7 oddelkih in internat, kjer je bivalo 38 dijakov, od tega 23 partizanskih sirot. Leta 1956 je bilo na univerzi že 11 študentov, nekdanjih dijakov Nižje realne gimnazije, na višji gimnaziji 12, na učiteljišču 10 in na drugih šolah 31. Postali so doktorji znanosti, doktorji medicine, prava in končali višje in srednje šole …

Nižja realna gimnazija v Starem trgu se je ukinila s šolsko reformo okoli leta 1955 ali 1956, ko se je osnovna (ljudska štirirazredna) šola združila z nižjo gimnazijo in postala osemletka.

Verjetno istočasno kot seznam učiteljev je nastal tudi seznam osebja Dijaškega doma Stari trg, ki je bil prvotno deloma v Teličevi hiši, kjer so bivali samo dečki, pozneje pa vsi skupaj v nekdanji Schweigerjevi hiši. Tudi Dijaški dom je bil ustanovljen leta 1944, istočasno kot partizanska Nižja gimnazija. Seznam je objavljen v komentarju k prispevku 1956 Stari trg – Osebje dijaškega doma.

Deset dijakinj, štirje dijaki in dve manjši deklici ter razredničarka so na tem izseku. Razen učiteljice Marije Iglar, poročene Avsec, iz Starega trga ne poznam nikogar. Zanimivo je dekle v svetlem predpasniku, kakršen je bil po stari šegi še pred vojno sestavni del nedeljske dekliške noše. Manjše, bolj po otroško krojene predpasnike smo nosile tudi še deklice v prvem razredu leta 1956/57 in nekaj let pozneje.

Tudi tu je deset dijakinj in osem dijakov. Na tem izseku prepoznamo le lastnika slike prof. Antona Avsca, ki ga je v tistem trenutku do profesorskega naslova čakala še zelo dolga pot. Tu ga vidimo v zadnji vrsti kot sedmega z leve na celotni sliki oziroma drugega z leve na tem izseku. Po viharnem medvojnem življenju je po osvoboditvi končal nižjo gimnazijo in se najprej redno vpisal na učiteljišče v Ljubljani, čez čas pa nadaljeval na univerzi.

Tudi na tem izseku eno dekle nosi predpasnik, tokrat temnejšega. V času, ko se je obleka prala vse na roke, pogosto ob skromni zalogi vode, je predpasnik varoval oblačila pred največjo umazanijo, poleg tega pa je ob pogosto skromnih oblačilih tudi grel.

Zapis lastnika slike prof. Antona Avsca: ” III. raz. niž. gimnazije v Starem trgu 1948, razredničarka Marija Iglar.”

Viri:

 • prof. Anton Avsec, Medvode, marec 2021, ustno
 • Vzajemnost, november 1994, Sanda Turšič: intervju

Kraj: Stari trg, telovadišče TVD Partizan
Datum: 1948
Avtor: ni znan
Zbirka: Tone Avsec
Skenirano: 3. 2. 2021
Oblika: fotografija

6 komentarjev leave one →
 1. Anonimno permalink
  15. 04. 2021 11:27

  Dekle s temnim predpasnikom je verjetno Ivanka Modic ( poročena Novak , po domače Ižančeva ) , po poklicu pa učiteljica .

 2. 15. 04. 2021 11:50

  Hvala za dopolnitev! Upam, da bodo bralci prepoznali še koga.

 3. 16. 04. 2021 10:04

  Septembra 1956, torej že na začektu šolskega leta 1956/57, smo se iz Starega trga preselili v Begunje. Moj oče je učil matematiko na gimnaziji v Starem trgu, tako lahko sklepam, da je gimnazija prenehala delovati s šolskim letom 1955/56.

 4. Anonimno permalink
  16. 04. 2023 15:18

  V prvi vrsti, levo od učiteljice je Ivanka (Ika) Grebenc, poročena Kranjc; zraven nje Anica Žnidaršič, poročena Kočevar, obe z Lipsenja, pravi moja mama. Tretja desno od učiteljice (1. vrsta) pa bi bila lahko Danica Grbec, poročena Smrdu, prav tako z Lipsenja.

Trackbacks

 1. 1959 Donava – Absolventska ekskurzija | Stare slike
 2. 1956 Stari trg – Spomin na součence iz IV. gimnazije | Stare slike

Dodajte komentar

%d bloggers like this: