Skip to content

1955 Velike Bloke – Na Malenskem jezu

15. 05. 2014
tags: ,

140428896Kraška polja in planote s svojimi ponikalnicami in majhno količino vode niso najbolj primerna za mlinarstvo. Zato so naši predniki mline gradili povsod, kjer so bile vsaj delno ugodne vodne razmere. Potok Bloščica izvira pri Runarskem in teče po zgornjem delu Bloške planote proti Sv. Trojici ter zbira vodo manjših potočkov. Pred Ostrožnikom v Kotu ostro zavije proti Velikim Blokam, kjer pod Liscem ponikne. Le ob večjem dežju teče po Bloškem polju proti Novi vasi in Fari, kjer končno ponikne. Ob Bloščici je bil nad Nemško vasjo Veselov mlin (po prvem lastniku) oz. Srnelov mlin (po drugem lastniku), v Velikih Blokah pa Malenski mlin in žaga ter Stebrov mlin in žaga.

Za pogon mlinskih koles so Malenski dobivali vodo iz Bloščice po dolgem umetno skopanem kanalu od Male Župance do njihovega jezu. Mlin je imel dva kamna. Črni kamen za oblodo in koruzno moko, beli kamen za druga žita ter stope za phanje prosa, ajde in ječmena. Žago je že pred drugo svetovno vojno poškodovala povodenj, po vojni so nehale delati stope in nazadnje po letu 1960 tudi mlin. Pri Malenskih so imeli včasih tudi gostilno, ki pa so jo prepustili gostilničarju Jerič Filipu (Lipetu).

140428896-001Na brvi nad jezom sta se ob opuščenih stopah ustavila dva vojaka in dekle, ki jih je najbrž obiskala. Ob cesti čez most je na levi Tončetova hiša (danes hiša zidarjev Dulić) ter desno takrat še s slamo krita Tonova hiša in pred njo Tončetov kevderc.
140428896-002Mlinar Jože Gorjup (1881-1961) se z brvi ozira proti kamnitim stebrom, na katerih je bilo nekoč postavljeno poslopje njegove žage. Čez most se vidi hiša in hlev krojača Lojzeta Mazija, zadaj pa značilno poslopje doma JNA, dveh vojaških stanovanjskih hiš in Lenčkova gospodarska poslopja. Po kapu se vidi, da je bila Malenska hiša takrat še s slamo krita.

Malenski so imeli iz krlišča za Lipetovo hišo do poslopja žage speljane tračnice za prevoz hlodov in desk z vagončki. V času nastanka te slike te proge tako kot žage ni bilo več.

Sliko je Iva Modic – Tonova vzela za spomin, ko se je poročila v Postojno. Po dolgih letih se je slika letos vrnila k Tonovim v Velike Bloke.

Slovarček:

  • obloda: grobo zmleta koruza za krmo
  • phanje: luščenje ajde, ječmena
  • kevderc: v zemljo vkopana klet

Viri:

  • Danica Modic – Tonova
  • Notranjski listi I., 1977

Kraj: Velike Bloke
Datum: okoli 1955
Avtor: neznan
Zbirka: Iva Grželj roj. Modic, Tonova
Skenirano: 28. 4. 2014
Oblika: fotografija

 Celozaslonski zajem 1.7.2015 172732-003
julij 2014 – Prispevek je bil objavljen  v glasilu občine Bloke Bloški korak  na strani 27.

Dodajte komentar

%d bloggers like this: