Skip to content

1960 Pudob – Razglednica z ostrnicami

24. 10. 2012


Ime vasi Pudob izvira iz stare slovanske besede “dob”, ki pomeni hrast, in “pu”, kar je pol. Pudob pomeni torej “pol hrasta”, kar potrjuje tudi staro izročilo, ki pravi, da je bil v vasi velik hrast, ki ga je strela presekala na pol. Vas Pudob (Aich = hrast) se v listini prvič omenja leta 1220, medtem ko se cerkev sv. Jakoba omenja šele leta 1581.

V vasi stoji podružna cerkev sv. Jakoba ob kateri stoji mogočna starodavna lipa s kamnitim srcem (mogočna krošnja za cerkveno streho). Leta 1851 je to cerkev ob veliki povodnji zalilo. 16. novembra tega leta je bila voda v cerkvi 2,85 m visoko,  tako da je bil kip sv. Jakoba skoraj ves pod vodo.

Blizu za cerkvijo se nahaja hiša akademske slikarke Stanislave Sluga, ki si je po vasi nadela umetniško ime Pudobska.

Ostrnice

Ostrnice pred vasjo, ostrnice za vasjo, ostrnice vse naokrog. Lahko smo hvaležni fotografu, ki se je spomnil,  da vasi v Loški dolini fotografira v času košnje. Tako nam je ostala ohranjena podoba vasi ozaljšana z bližnjimi polji na gosto posejanimi z ostrnicami. Danes takšnih posnetkov ni več mogoče narediti. Velikokrat sem slišala starejše vaščane tarnati, kako zelo bi si želeli še kdaj videti nekdanja polja polna ostrnic. Takrat še nisem vedela za serijo teh razglednic. Danes jim z veseljem pokažem kakšno od teh, ki smo jih že objavili. Poleg današnje sem iz te serije našle še naslednje:

Predvidevam, da je fotograf Bajček iz Cerknice napravil več takšnih. Če imate doma še kakšno iz te serije in ste jo pripravljeni posoditi za skeniranje, jo bomo zelo veseli.

Danes se Pudob, novi del, imenuje svet, kjer so na sliki levo le tri poslopja.

  • Manjša hiška je Culcova.
  • V sredini je skedin, to je prostor, kjer se je začelo orodjarstvo v Loški dolini.  V tej stavbi se je priučilo prvih 120 orodjarjev. Še danes služi kot pomožno skladišče za Kovinoplastiko Lož.
  • Svetle višje stavbe čez cesto se še drži ime hotel (tudi hotel smrti). V njej je bila gostilna, oddajali so nekaj sob, delno pa so jo uporabljali tudi za potrebe orodjarne. 
Pudob – stari del. Cesta proti vasi je še makadamska, kar potrjujejo tudi obcestni kantoni.  Cesta vodi čez most, preko Velikega Obrha. Smer vodotoka je od leve proti desni. Takoj za vasjo se združi z Malim Obrhom in skupne vode nadaljujejo v smeri Dan, kjer v kraških ponornih jamah izgubijo vso vodno zalogo.Med cesto in cerkvijo je pot, ki vodi do vode (do brajga) in je služila kot napajališče za živino.

  • Čez cesto, nasproti cerkve(vizavi) oz. prva hiša za mostom, je bila prvi dom učiteljice Irene Premk.
  • V drugi hiši so se rojevali začetki Plastike, današnjega podjetja Kovinoplastike Lož.
  • Tretja hiša – štirikapnica, je bila pred vojno last Karla Kovača. Po vojni pa so bila v njej stanovanja, delno pa so jo uporabljali tudi za potrebe Plastike.
  • Poslana je bila iz Starega trga 7.3.1968.
  • “….Vsak dan v strahu pričakujemo Johanco, da nas bo zaradi mesa….” Le kaj so zagrešili???

Viri:

  • Helena Baraga
  • Kebe, Janez: Loška dolina z Babnim Poljem I; Ljubljana 1996

Kraj: Pudob
Datum: šestdeseta leta, odposlana 7.3.1968.
Avtor: Jože Žnidaršič

Zbirka: Anda Tomc
Skenirano: 18. 3. 2012
Oblika: razglednica

Dopolnjeno 14. 1. 2013

obrh dec13Prispevek je bil objavljen v glasilu Obrh, št.:  5/2012 na strani 32.

Dopolnjeno 21.8.2013

komentar PremkV glasilu Obrh je bil objavljen komentar na ta prspevek

____________________________________________________________

Dodajte komentar

Discover more from Stare slike

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue Reading

%d bloggers like this: